ปัตตานี เขต 3 ขานรับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0
12

ปัตตานี เขต 3 ขานรับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นายสมปอง ชินตะวัน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2564 พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานทางการศึกษาในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

และในภาคบ่าย กำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหัวคลอง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

พงศ์สัณห์ อุ่นอก ประชาสัมพันธ์ ปัตตานี เขต 1 / ภาพ
มนทิชา แวซอเหาะ ประชาสัมพันธ์ ปัตตานี เขต 3 / ข่าว

แสดงความคิดเห็น