สงขลา-คนไทยไม่ทิ้งกัน แม่ทัพภาคที่ 4 รับมอบถุงยังชีพจากเครือเซ็นทรัล ส่งต่อเพื่อเป็นแรงใจผู้ประสบอุทกภัย 3 จชต.

0
11

คนไทยไม่ทิ้งกัน แม่ทัพภาคที่ 4 รับมอบถุงยังชีพจากเครือเซ็นทรัล ส่งต่อเพื่อเป็นแรงใจผู้ประสบอุทกภัย 3 จชต.

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางรับมอบสิ่งของบริจาคจากเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ซึ่งเป็นถุงยังชีพ บรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค นำไปส่งต่อมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,000 ชุด จากคุณสมกมล  จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 1,000 ครัวเรือน ซึ่งห้วงนี้นับเป็นห้วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งในการที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ในห้วงฤดูของมรสุม ที่ได้รับความเดือดร้อนหลายอำเภอ หลายครัวเรือนของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยกองทัพภาคที่ 4 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 จะได้นำถุงยังชีพเหล่านี้แจกจ่ายไปยังหน่วยทหารในพื้นที่ นำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

แสดงความคิดเห็น