ทพ.44 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

0
15

ทพ.44 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสุทธิกาวาส

วันที่ 16 มกราคม พันเอกธานี เกียรติสาร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์โดยมี หน่วยงานส่วนราชการ และประชาชนไทยพุทธมุสลิมจิตอาสาในพื้นที่ ตำบลละหาร  อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ทัศนียภาพโดยรอบวัดสุทธิกาวาส (วัดสักขี) หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของศาสนสถานหลังเกิดอุทกภัย มรสุมในห้วงที่ผ่านมาและเป็นการสร้างสมัครสมานสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากพี่น้องประชาชนไทยพุทธมุสลิมในพื้นที่ และเกิดเป็นประโยชน์ของชุมชนโดยส่วนรวมต่อไป

แสดงความคิดเห็น