ปัตตานี-ผู้ว่าเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เมือง

0
46
ปัตตานี-ผู้ว่าเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เมือง

ปัตตานี-ผู้ว่าเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 15 มกราคม 2564 นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้แทนในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 500 ชุด ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในนามข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดปัตตานี  รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครั้งนี้

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่งของจังหวัดปัตตานี ข้อมูล ณ วันที่ 14  มกราคม 2564  ปริมาณน้ำที่ท่วมขังในถนนสายหลัก ได้ลดลงแล้วรถสามารถสัญจรไป-มาได้ แต่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ อีกหลายพื้นที่ และเริ่มคืนเข้าสู่ภาวะปกติ

โดยภาพรวมมีผลกระทบในพื้นที่ 8 อำเภอ รวม  44 ตำบล 174 หมู่บ้าน  26 ชุมชน จำนวน 21,243 ครัวเรือน ขณะนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้เร่งทำการสำรวจความเสียหาย ทั้งสิ่งสาธารณูปโภค พื้นที่ด้านการเกษตร ด้านการประมง ด้านปศุสัตว์ และด้านอื่น ๆ พร้อมกับนำเครื่องอุปโภค/บริโภค ไปมอบให้กับผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนสู่เข้าภาวะปกติ.

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปชน./ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น