นราธิวาส-ร้อย ทพ 4612 กรมทหารพรานที่ 46 ช่วยตัดผม ช่วงโควิด 19 และอุทกภัย

0
34
นราธิวาส-ร้อย ทพ 4612 กรมทหารพรานที่ 46 ช่วยตัดผม ช่วงโควิด 19 และอุทกภัย

นราธิวาส-ร้อย ทพ 4612 กรมทหารพรานที่ 46 ช่วยตัดผม ช่วงโควิด 19 และอุทกภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก ทรงเดช สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 เจ้าหน้าที่ทหารจาก ร้อย ทพ.4612 กรมทหารพรานที่ 46 จัดเจ้าหน้าที่ทหารพรานร่วมให้บริการจิตอาสาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนนราวิทย์อิสลาม เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยตัดผมให้กับนักเรียนเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิดและอุทกภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ปกครองจะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในส่วนอื่นๆภายในครอบครัว

สำหรับโรงเรียนนราวิทย์อิสลามนั้น เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีนักเรียนระดับชั้นมัธยม 1-6 ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน เป็นเด็กกำพร้า อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง ทั้ง พื้นที่บ้านค่าย กะลุวอ ลำภู ซึ่งห้วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากพื้นที่อยู่อาศัย เป็นพื้นที่ราบลุ่ม

ขณะที่นักเรียนนราวิทย์อิสลามที่ได้รับการบริการตัดผมในครั้งนี้ ต่างขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารพราน กรมทหารพรานที่ 46 เนื่องจากสามารถช่วยเหลือครอบครัวแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการไปใช้บริการที่ร้านตัดผมได้อย่างมาก ประกอบกับการตัดผมจะทำให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยของ รร และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ร้อย ทพ 4612 กรมทหารพรานที่ 46 มีการดำเนินงานด้านจิตอาสาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะหมุนเวียนในทุกพื้นที่

ข่าว/กรียา/นราธิวาส ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น