ปัตตานี -น้ำท่วมยังหนัก กยท.ตั้งโรงครัวทำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มเร่งแจกแจงชาวบ้านที่ยังเข้าไม่ถึง

0
323

สถานการณ์น้ำท่วมขังจังหวัดปัตตานี ยังกระทบหนัก ตั้งแต่ห้วงวันที่ 4 -11 มกราคม จำนวน 8 อำเภอ 43 ตำบล 167 หมู่บ้าน 20 ชุมชน 18,337ครัวเรือน 72,383 คน และเสียชีวิต 2 คน การยางแห่งประเทศไทย และหลายๆหน่วยงานกำลังทยอยให้ความช่วยเหลือ


กยท.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี ได้จัดตั้งโรงครัวชั่วคราว เพื่อทำอาหารกล่องและอาหารแห้ง นำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนชาวปัตตานี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย ซึ่งได้รับเงินร่วมบริจาคจาก กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง กยท. เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หน่วยงานราชการ สมาคมน้ำยางข้นไทย เกษตรกรชาวสวนยาง และบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 11-12 มค.


นายสุรชัย บุญวรรณโณ ผอ.กยท.เขตภาคใต้ตอนล่าง นำคณะผู้บริหาร กยท.เขตภาคใต้ตอนล่าง นายสมจิตต์ ลักษณะอัฐ ผอ.กยท.จ.ปัตตานี พนักงาน กยท.จ.ปัตตานี และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร่วมกันนำอาหารกล่อง อาหารแห้ง น้ำดื่ม ไปแจกจ่าย แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี จำนวน 800 ชุด เขตอำเภอโคกโพธิ์ 200 ชุดและ เขตอำเภอสายบุรี 300 ชุด หลังจากสถานการณ์ปกตินี้จะสำรวจพื้นที่ชาวสวนยางว่าเสียหายเท่าไหร่ และจะมีการชดเชยช่วยเหลือเยียวยาเป็นรายๆไป อีกครั้ง

ในขณะที่ด้านการช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆ เร่ง แจกแจงน้ำดื่ม อาหาร ถุงยังชีพ เริ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งจากหน่วยงานรัฐ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ปัตตานี จังหวัด อำเภอ ส่วนราชการ องค์กร มูลนิธิ และอปท. มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งสิ้น 11,424 ชุด พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสำรวจพื้นที่ได้รับความเสียหายในด้านต่าง ๆ ตามลำดับ  รวมทั้งการช่วยเหลือจากสส.ในพื้นที่ แจกแจงน้ำดื่มและอาหารอย่างต่อเนื่องเช่นกัน  ด้านหน่วยงานเอกชน และชาวบ้านรับบริจาคขอความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน บางแห่งในพื้นที่ ที่ยังไม่ได้รับการเข้าถึง

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น