“เปลี่ยนโต้ะเด็ง วิถีสันติ” แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุ ฟื้นฟูปอเนาะ

0
97

เมื่อวานนี้ ที่สถาบันการศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม ตำบลโต๊ะเด็ง  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พ.อ.เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่​ 48 พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4​ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร เยาวชนกลุ่มนักเรียน ตลอดจนกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ศึกษา และอาศัยประจำอยู่ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้สูงอายุ เป็นขวัญและกำลังใจ ก่อนมอบหมายหน่วยในพื้นที่เข้าสนับสนุนกำลังพล และเครื่องมือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่สถาบันศึกษาเพื่อรองรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งที่อาศัย บนพื้นฐานและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ได้ในสังคมตามโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน ตามแนวสันติวิธี วิถีสันติ

สำหรับสถาบันศึกษาปอเนาะอิสลามเป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 ภายใต้การนำของโต๊ะครู (บาบอ) หะยีมะยูโซ๊ะ เจะกูโน อุสตาส และประชาชนในชุมชนที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาตามหลักคำสอนของศาสนา แนวทาง และวัฒนธรรมของคนไทยมุสลิม ที่ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินและเงินทุนเพื่อจัดสร้างปอเนาะขึ้น เพื่ออบรมจริยธรรมสอนศาสนาให้แก่เด็กและเยาวชน พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ปัจจุบันมีกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในสถาบันศึกษาปอเนาะแห่งนี้กว่า 50 คน

ภาพ/ข่าว​ มาหามะ​ ดือเลาะ​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น