ปัตตานี-นายกฯเมืองตานี สั่งเร่งระบายน้ที่ปล่อยจากเขื่อนบางลางป้องกันท่วมเมือง

0
211
{"source_sid":"272350CA-DF1F-4222-BD70-5F444B5995EB_1610007690954","subsource":"done_button","uid":"272350CA-DF1F-4222-BD70-5F444B5995EB_1610007690941","source":"other","origin":"gallery"}

นายกฯเมืองตานี สั่งเร่งระบายน้ที่ปล่อยจากเขื่อนบางลางป้องกันท่วมเมือง

วันที่ 7 มกราคม นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ สถานีระบายน้ำสะพานบั่นเฉ้งและสั่งการให้เร่งระบายน้ำออกจากคลอง พร้อมทั้งติดตามการขุดลอกคลองอาเนาะซูงา เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนบางลางที่ได้ทำการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปัตตานี

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี เผย ทางเทศบาลเมืองปัตตานีได้ระดมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและอุปกรณ์ต่าง เพื่อเร่งระบายน่ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนบางลาง และมีการขุดลอกคลองต่าง เพื่อให้เป็นทางน่ำไหลผ่านได้สะดวกเราจะไม่นิ่งนอนใจและจะพยายามเร่งทุกจุดเพื่อเปิดเส้นทางน้ำรวมไปถึงแม่น้ำปัตตานีก็จะมีหารเร่งกำจัดสิ่งปฏิกูลต่างให้หมด สิ่งที่สำคัญพี่น้องประชาชนที่อยู่พื้นที่ราบและถูกน้ำท่วมนั้น ขอให้ติดตามข่าวสารจากเจ้าหน้าที่เพราะจะมีการแจ้งล่วงหน้าหากระดับน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้มีการเจรียมพร้อมในการขนสิ่งขอขึ้นไปอยู่บนที่สูง แต่อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนทุกคนต้องช่วยกันด้วย

แสดงความคิดเห็น