สุราษฎร์ธานี- บอบช้ำหลังโควิด 19 ระลอกใหม่เข้ามาระบาด เบื้องต้นพบแล้ว 10 รายทำท่องเที่ยวสมุย พะงันและเกาะเต่า หยุดชะงัก !!

0
159

สุราษฎร์ธานีบอบช้ำหลังโควิด 19 ระลอกใหม่เข้ามาระบาด เบื้องต้นพบแล้ว 10 รายทำท่องเที่ยวสมุย พะงันและเกาะเต่า หยุดชะงัก หลังพบการระบาด ทั้งที่ปลายปีการท่องเที่ยวของเขื่อนรัชชประภานักท่องเที่ยวเริ่มจะกลับมาท่องเที่ยวแล้ว พอเจอะเหตุการณ์ระบาดของเชื้อทำนักท่องเที่ยวลดลงอีกครั้ง   นายสุทธิพงษ์   คล้ายอุดม   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงปลายปีการท่องเที่ยวกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเริ่มเพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อสุราษฎร์ธานีมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19และเบื้องต้นพบแล้ว 10 ราย ทำให้การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเนืองจากไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาหากมาก็จะต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอย่างเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่า

ส่วนตลาดศาลเจ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งภายในของตัวเมืองเพราะเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักค้างคืนร้อยละ 90 จะต้องเดินทางไปยังตลาดศาลเจ้า เพราะมีสิ่งของที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อและเลือกชิมเป็นจำนวนมากเมื่อมาเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสที่ไม่ได้ดูแลสังคมทำให้บรรยากาศการซื้อขายสินค้าภายในตลาดศาลเจ้ามีนักท่องเที่ยวหรือประชาชนเดินทางเข้ามาน้อย

แต่ที่น่ายินดีสุราษฎร์ธานียังมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเขื่อนรัชชประภาที่มีมาตรการเข้มในการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหากมาเป็นคณะก็จะต้องมีใบรับรองแพทย์มาด้วย แต่หากมาเป็นรายบุคคลที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอบ้านตาขุนจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาควบคุมการคัดกรอง ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวต้องการการคัดกรอง ลงมือด้วยแอลกอฮออล์ และเว้นระยะห่างในการเดินทางเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าได้มีการควบคุมได้ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวลดลงบ้าง แต่ไม่มากนัก.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

แสดงความคิดเห็น