ปัตตานี-ผู้ว่าฯเตือนประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก

0
325

ปัตตานีผู้ว่าฯเตือนประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก ติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในระยะนี้

วันที่ 7 มค. นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ด้วย โครงการชลประทานปัตตานี แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำสายบุรี ตั้งแต่วันที่ 5-6 มกราคม 2564 มีปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งคาดว่าแนวโน้มสถานการณ์หากยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นและทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำสายบุรี และพื้นที่ต่ำ ให้เฝ้าระวัง เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เพื่อรับสถานการณ์น้ำที่ล้นตลิ่ง และท่วมขังในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดให้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ ปฏิบัติตามแนวทาง และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

แจ้งเตือนประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก 

อำเภอทุ่งยางแดง บริเวณริมฝั่งแม่น้ำสายบุรี ตำบลปากู

อำเภอกะพ้อ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำสายบุรี ตำบลตะโละดือรามัน ตำบลปล่องหอย และตำบลกะรุบี

อำเภอสายบุรี บริเวณฝั่งแม่น้ำสายบุรี ชุมชนบ้านตะพาบน ชุมชนตะพาล่าง ชุมชนบางตาหยาด ชุมชนเมาะทะเล ชุมชนลาเมาะบก ตำบลตะลุบัน หมู่ที่ 1,6 ตำบลกะดุนงหมู่ที่ 1-6 ตำบลมะนังดาลำ หมู่ที่ 4,5 ตำบลตะบึ้ง และหมู่ที่ 3,7 ตำบลปะเสยะวอ

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือต่าง ให้มีความพร้อม สามารถอพยพผู้ประสบภัยทันที ที่ได้รับการร้องขอ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก จนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะคลี่คลาย รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์ 

จัดเตรียมสถานที่สำหรับอพยพประชาชน สถานที่พักพิงชั่วคราว เพื่อรองรับการอพยพประชาชน ในกรณีที่มีการอพยพประชาชนออกจากที่พักอาศัย จัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงาน และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลพื้นที่ประสบภัย

หากมีสถานการณ์สาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีทราบทันที โทรศัพท์ 0 7333 3208 9

 

แสดงความคิดเห็น