ยะลา – รองผู้ว่าฯ ระบุ mask มีเพียงพอต่อความต้องการประชาชน ควบคุมราคาเข้ม!!

0
43

วันนี้ 6มค.ที่ศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า จังหวัดยะลาขอยืนยันว่าสถานการณ์ของการสต๊อกหน้ากากอนามัยยังมีเพียงพอให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหลังจากที่ตนเองได้ลงไปตรวจนั้นเป็นเรื่องของการตรวจราคาสินค้าเนื่องจากหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ ผู้ประกอบการเอาเปรียบประชาชนในพื้นที่ โดยจากการลงตรวจเกือบจะทุกร้านมีสินค้าจำหน่ายทั้งประเภทกล่องและจำหน่ายย่อยเป็นรายชิ้น ซึ่งเมื่อดูแล้วราคาก็ไม่ได้เกินจากที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้

อีกทั้งภายหลังจากการประชุมกับคณะกรรมการกรมควบคุมโรคของจังหวัดยะลา โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยที่อยู่ในโรงพยาบาลยะลาและสาธารณสุขจังหวัดยะลานั้น ยังสามารถใช้ในพื้นที่จังหวัดยะลาและประชาชนได้ถึง 7 เดือน ซึ่งแสดงว่าหน้ากากอนามัยยังไม่ได้ขาดตลาด

นอกจากนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้รณรงค์ให้ประชาชนใช้หน้ากากผ้าซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเพราะหน้ากากผ้าสามารถที่จะใช้หมุนเวียนทำความสะอาดได้ และสุดท้ายก็คือสถานการณ์ของโรค โควิด-19 ในพื้นที่ยะลาปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่ ดังนั้นการเฝ้าระวังขณะนี้ได้รณรงค์ให้ประชาชนได้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน สวมใส่ไว้ตลอดเวลาตลอดจนการเว้นระยะห่างทางสังคมที่มาตรการทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเอาไว้ ตนมีความเชื่อว่าชาวยะลามีประสบการณ์เรื่องนี้มาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคงจะไม่ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่แย่ลงเหมือนในและขอเน้นย้ำว่าปัจจุบันถ้าหน้ากากอนามัยมีเพียงพอต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่และสินค้าทุกชิ้นก็อยู่ในราคาที่ควบคุม

ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น