นราธิวาส​ -​ผู้ว่าฯ​ เข้มต้องใส่หน้ากากอนามัย 100% พบไม่ใส่ปรับสูงสุดหลักหมื่น

0
3472

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 6/2564 โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีการแจ้งเรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายในประเทศ และในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณามาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้มีมติให้ออกคำสั่ง เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหะสถาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับ , เรื่องการควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงผ่านพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด ที่จะมีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่โดยสารทางรถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน และที่ประชุมได้มอบอำนาจให้นายอำเภอออกคำสั่งจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข


ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เน้นย้ำถึงมาตรการควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 เช่น ตลาดนัด ซึ่งต้องมีมาตรการปฏิบัติสำหรับเจ้าของ พ่อค้าแม่ค้า และ ผู้ใช้บริการและโดยเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนายอำเภอกำกับดูแลร่วมกันทุกตลาด ในด้านมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสได้มีการออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว รวมทั้งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า – ออกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เรื่องหน้ากาก ถ้าตั้งใจฝืน อาจจะถูกจับ ปรับสูงสุดหมื่นบาท โดยเฉพาะสถานที่ ต้องห้าม

สำหรับการประกาศสถานที่กักกันจังหวัดนราธิวาสเพิ่มเติม โดยให้อำเภอมีสถานที่กักกัน อย่างน้อยอำเภอละ 2 แห่ง เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับว่าหากมีการแพร่ระบาดในสถานที่ใดอาจจะต้องมีการปิดสถานที่นั้นตามกฎหมายต่อไป สำหรับส่วนราชการซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่กลับจากต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่ ควรจดบันทึก Timeline ของตนเองในแต่ละวันว่าไปที่ไหนมาบ้าง ทั้งนี้หากติดเชื้อ ข้อมูลที่บันทึกจะช่วยให้แพทย์สามารถค้นหาผู้สัมผัสโรค และควบคุมป้องกันการระบาดของโรคได้โดยเร็ว

ปทิตตา​ หนดกระโทก   ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส​

แสดงความคิดเห็น