สส.แวยูแฮ นำคณะนศ.สถาบันพระปกเกล้าฯลงพื้นที่ ชมวัฒนธรรมขับเคลื่อนสันติสุข

0
185

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาสเขต 4 พร้อมด้วย นายนิอาแซ ซีอูเซ็ง สว.นราธิวาส เปิดบ้านต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส11) สถาบันพระปกเกล้า นำโดย อจ.ประสาร มฤคพิทักษ์ และคณะฯกลุ่มกล้วยไม้ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนถิ่นชายแดนใต้ เข้าชมวัฒนธรรมท้องถิ่น กับวิถีปัจจุบัน ในพื้นที่ อ.ยี่งอ และอ.บาเจาะ โดยมิติของการใช้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวมลายู ขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ

ซึ่งการเดินทางเยี่ยมชมครั้งนี้ได้เข้าไปสัมผัสกับวิถีเด็กๆนักเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามที่แรกของมูลนิธิรร.สมานมิตร
เป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ คัมภีร์อัลกุรอ่าน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ และรวบรวมคัมภีร์อัลกุรอ่านโบราณ อายุ กว่า 1000 ปี และมีคัมภีร์เก่าแก่อายุหลายร้อยปี ที่มาจากหลายๆประเทศ เช่นจากจีน อาหรับ ตุรกี อินโดนีเซีย ฯลฯ พร้อมเอกสารโบราณในอดีตที่หายาก อีกหลายหมื่นชิ้น กำลังดำเนินการสร้างอยู่ ซึ่งจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ อิสลามที่สำคัญ และยิ่งใหญ่ระดับอาเซี่ยนในอนาคตต่อไป

และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ขุนละหาร ซึ่งขับเคลื่อนโดยนายรัศมินทร์ นิติธรรม ผญ.บ้านต.ละหาร สร้างด้วยตนเองเป็นสถานที่เรียนรู้อีกแห่งหนึ่ง
วันที่สองเดินทางมาที่ อ.บาเจาะ เยี่ยมชม รร.ศิริธรรมวิทยา หรือปอเนาะดูกู ,เดินทางเข้าเยี่ยมชมมัสยิดตะโละมาเนาะ หรือมัสยิด 300 ปี ซึ่งเป็นมัสยิดปลูกสร้างด้วยไม้ตะเคียน เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะอิสลามโบราณชั้นเอก ของจังหวัดชายแดนใต้และของประเทศไทย มีการบรรยายสรุปการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับมัสยิดผ่านแอพฯบิสมิลลาฮ์ อีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น