สพป.ปัตตานี เขต 3 คว้ารางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ต้อนรับปีใหม่

0
42

สพป.ปัตตานี เขต 3 คว้ารางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ต้อนรับปีใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ.2563 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี ดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างต้นแบบ การดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” บรรลุผลสำเร็จต่อไป

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 4 โรงเรียนที่ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ.2563 มี 3 โรง ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 1 คือ โรงเรียนวัดโบกขรณี โรงเรียนบ้านเขาดิน และโรงเรียนบ้านวังกะพ้อ “เพียรอนุสรณ์” และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย คือ โรงเรียนบ้านแลแวะ สำหรับ สพป.ปัตตานี เขต 3 มีสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นปีแรก คณะทำงานตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามแบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมินฯ พร้อมผลงานไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่น CD โดยหน่วยงานผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และได้รับการพิจารณารางวัล.

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น