ปัตตานี-ตรวจหวั่นร้านค้าฉวยโอกาสจัดชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่เกินราคา

0
48
ปัตตานี-ตรวจหวั่นร้านค้าฉวยโอกาสจัดชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่เกินราคา

ปัตตานี-ตรวจหวั่นร้านค้าฉวยโอกาสจัดชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่เกินราคา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 22 ธันวาคม 2562 นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำทีมเจ้าหน้าที่จากพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ออกตรวจสอบร้านค้าผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดปัตตานี ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 71 พ.ศ. 2563  และตรวจฉลากสินค้า ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลาก สินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2541

โดยพาณิชย์จังหวัดซึ่งจะดูเรื่องราคาสินค้าเป็นหลัก และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดปัตตานี อีกรวม ๑๐ หน่วยงาน จะดูเรื่องฉลากสินค้า  เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายสิทธิที่ผู้จำหน่ายสินค้า และประชาชนได้รับทราบ เข้าใจ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากสินค้า และเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ

นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่วันนี้ มี 2 ประเด็นหลัก ซึ่งเป็นการตรวจเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค คือ 1. ตรวจเรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่  71 พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดไว้ว่า สินค้ากระเช้าของขวัญ

– ให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า

-ให้แสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ และราคาของสินค้าแต่ละรายการในกระเข้าของขวัญ

-ให้แสดงราคาค่าภาชนะบรรจุ

– รายการและราคาสินค้าต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข ตั้งแต่ขนาด 16ขึ้นไป ทั้งนี้ สินค้าในกระเช้าของขวัญควรมีอายุการเก็บรักษาสินค้ามากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

2. ตรวจเรื่องฉลากสินค้า ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลาก สินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2541 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ฉลากสินค้าต้องระบุ

– ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าแสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร

– ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย

– สถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้ขาย

ซึ่งจากการตรวจสอบ  จังหวัดปัตตานีไม่พบว่ามีการฉวยโอกาสในการจัดชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่เพื่อจำหน่ายแต่อย่างใด ราคาสินค้าเหมือนที่วางจำหน่ายตามปกติ ร้านค้าผู้จำหน่ายปฏิบัติได้ถูกต้อง สร้างความเป็นธรรมให้กับ ผู้บริโภค

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้

 

แสดงความคิดเห็น