ปัตตานี-ชวนใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวา นี้…

0
47
ปัตตานี-ชวนใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวา นี้...

ปัตตานี-ชวนใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น  วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวา นี้…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 16 ธ.ค. 63 นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานปล่อยขบวนเดินรณรงค์เชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส ” ซึ่งจังหวัดปัตตานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดขึ้น โดยมี ว่าที่ รต.ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี  ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมในการเดินรณรงค์เชิญชวน ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

สำหรับการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ภายใต้กิจกรรมเชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” ครั้งนี้ เป็นการมุ่งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบข้อมูลออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดปัตตานี มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 66 คน มี 30 เขตเลือกตั้ง 986 หน่วยเลือกตั้ง กำหนดผู้มาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 70%

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน./ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น