จิตอาสา สพป.ปัตตานี เขต 3 อาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

0
18

จิตอาสา สพป.ปัตตานี เขต 3 อาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 3 ..2563 นายเสกสรรค กอเส็ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วย สิบเอก ดร.สมเกียรติ บุญสูงเนิน นายสมปอง ชินตะวัน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 และบุคลากรในเขตพื้นที่ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดณ บริเวณสพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นบุคลากรเขตพื้นที่ฯ จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกว่า 80 คน

ซึ่งภายหลังการพบปะและแจ้งข้อราชการของ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 แล้ว นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้นำกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดี เพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์พร้อมกัน 3 จบ จากนั้น ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยจิตอาสาทุกคนได้แยกย้ายกันออกปฏิบัติงานเก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์สำนักงานให้สะอาด น่าอยู่และน่าทำงาน ช่วยกันทำความสะอาดคูระบายน้ำบริเวณด้านหน้าสำนักงาน เพื่อช่วยให้การระบายน้ำรวดเร็วยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น