เกษตรปัตตานี-เตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน

0
27
เกษตรปัตตานี-เตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน

เกษตรปัตตานี-เตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำเดิม ทองคำ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า  จากการพยากรณ์อากาศในห้วงนี้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้     มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนเข้า      ปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้รวมถึงจังหวัดปัตตานีมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายโดยเฉพาะทางด้านการเกษตร จึงขอแนะนำให้เกษตรกรได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้วยการช่วยกันขุดลอกคูระบายน้ำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก มีการดูแลซ่อมแซมยุ้งฉาง คอกสัตว์เลี้ยง และที่เก็บวัสดุการเกษตรให้อยู่ในสภาพที่ดี มีการเตรียมอาหารสัตว์โดยเฉพาะให้เก็บฟางข้าวจากการทำนาปรังสำรองไว้ให้สัตว์กินในยามขาดแคลน ส่วนการดูแลรักษาไม้ผลไม้ยืนต้นควรทำ       คูระบายน้ำหรือขุดลอกท้องร่องสวนทำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ดินเปียก     ไม่ควรนำเครื่องจักรกลหนักรวมทั้งสัตว์เลี้ยงเข้าไปเหยียบย่ำบริเวณโคนต้นพืช เพราะดินจะเกิดการอัดแน่นและกระทบกระเทือนต่อระบบรากทำให้ต้นไม้ ทรุดโทรม เกิดโรครากเน่าโคนเน่า     ได้ง่าย และเกษตรกรควรกำจัดวัชพืชทำให้สวนโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก ด้วยการใช้วิธีถางหรือใช้เครื่องตัดหญ้า ไม่ควรใช้วิธีดายหญ้า หรือใช้สารเคมี เพราะจะทำให้น้ำกัดเซาะได้ง่าย

ในบริเวณพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่เสี่ยงภัย ควรรีบเก็บเกี่ยวผลผลิต ทางการเกษตรในส่วนที่เก็บเกี่ยวได้ หรือการป้องกันความเสียหายโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจใช้ตาข่ายป้องกันสัตว์น้ำ           ออกจากบ่อหรือมั่นตรวจสอบกระชัง ควรมีแผนการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน และสัตว์เลี้ยงไปไว้ใน    ที่ปลอดภัย ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดปัตตานี ขอให้เกษตรกรติดตามการพยากรณ์อากาศ              จากอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และหากเกิดอุทกภัยในพื้นที่การเกษตรของท่าน หรือได้รับความเสียหาย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปดูแลและดำเนินการช่วยเหลือ

สำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือได้กำหนดการช่วยเหลือเป็นตัวเงินในลำดับแรกแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลในแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น ดังนั้น ขอให้พี่น้องเกษตรกรไปขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านพืชกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ด้านปศุสัตว์กับปศุสัตว์อำเภอ และด้านประมงกับประมงอำเภอ ให้เป็นไปตามความเป็นจริงก่อนการประกาศภัย ก็จะได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น