เปิดตัวหนังสือ SENI BINA MELAYU วิจิตรสถาปัตยปาตานี

0
604


11 มค. นี้ ขอประชาสัมพันธ์ งานดีดีที่กำลังจะมาถึง มีการเปิดตัวหนังสือ ชื่อ SENI BINA PATANI / วิจิตรสถาปัตย์ปาตานี ในหนังสือจะสะท้อนศิลปในด้าน สถาปัตยกรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ความเป็นไปในการอณุรักษ์งานทางด้านสถาปัตยกรรมและในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เวลารวบรวมข้อมูลมากว่า 2 ปี

ในงานนี้มีการเชิญชวนแขกผู้มาร่วมแสดงอัตลักษณ์มลายูด้วยการแต่งกายชุดมลายูมาร่วมงานอีกด้วย เป็นอีกงานหนึ่งที่สร้างสีสันใน 3 จังหวัดชายแดนใต้อีกงานหนึ่ง

14.00 น. เริ่มลงทะเบียน รับคูปอง รับหนังสือ/เครื่องดื่ม/อาหารว่าง(เฉพาะ80 ท่านแรกฟรี)

14.20 น. ชม V T R เปิดตัวหนังสือสุกรี มะดากะกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ

15.00 น. เสวนา เรื่อง “มุมมองใหม่ต่อกรณี มัสยิดกรือเซะ มัสยิดดาโต๊ะ มัสยิดตะโละมาเนาะ และมัสยิดโบราณหลังอื่นๆในปาตานี” โดย คุณ นญีบ บิน อาห์หมัด

16.00 น.พูดคุยแลกเปลี่ยน ตั้งคำถาม  – 16.30 น.ปิดงาน

หนังสือเล่มนี้อยู่ในโครงการสำรวจมลายูปริทัศน์ ศิลปะ วัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน ,minority Right Gruop ,ภายใต้เครือสหภาพยุโรป  งานนี้จะจัดขึ้นที่ ร้านกาแฟโบนันซ่า ซ. ปารตี้ไนท์  ถนนเจริญประดิษฐ์ สาย มอ. ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆ สาธิต มอ.ปัตตานี