กรมการขนส่งทางบก จัดประมูลเลขทะเบียนสวย จังหวัดปัตตานี เมือง งามสามวัฒนธรรม ประเดิมวันแรกพุ่ง กว่า 6 ล้านบาท

0
29

21 พย.63 ที่ห้องน้ำพราวโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี นางนงษ์ลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา ผู้ตรวจการกรมการขนส่งทางบก เปิดการจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด กจ “การงานก้าวหน้า การค้าเจริญรุ่งเรือง” ของจังหวัดปัตตานี เป็นครั้งที่ 3 พร้อมมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้ถนน โดยว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดงาน มีแพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สส.ปัตตานี ,พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผบ.ฉก.ปัตตานี นายอนุเทพน์ เกษา ขนส่ง จ.ปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ , หน่วยงานเอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมประมูล กว่า 300 คน และในปีนี้มีการเปิดประมูลทางช่องทางออนไลน์ ใช้เป็นปีแรก ให้ติดต่อเวปไซท์ www.tabianrod.com/pattani


เข้าลงทะเบียนและเข้าไปดูโหมดประมูลรถเก๋งเลือกจังหวัด และสามารถใส่ราคาที่ต้องการตามเลขทะเบียนที่ต้องการ จะสามารถเห็นช่องความเคลื่อนไหว พร้อมกันกับห้องประมูลได้

นางนงษ์ลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา ผู้ตรวจการกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก ได้นำทะเบียนรถเลขสวยเป็นที่ต้องการ และเป็นที่นิยมของประชาชนมาประมูล จำนวน 301 หมายเลข และให้ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน และโปร่งใส โดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งจะได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ โดยเฉพาะการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ , โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย และโครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสาธารณะ เป็นต้น


นอกจากนี้ ยังได้นำรายได้ส่วนหนึ่งไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากผู้ประสบภัย เช่น รถ นั่งผู้พิการ , วีลแชร์ , ทำแขน ขา เทียม และเตียงนอนผู้ป่วย เป็นต้น ผู้ที่ได้รับประมูลครั้งนี้จะได้สร้างกุศลและคุณประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ต่อไป งานปีนี้จัดขึ้น 2วันตั้งแต่ 21-22 พย.63
สำหรับยอดประมูลรวมวันแรกนั้น มูลค่าทั้งหมดสูงถึง 6,304,555 บาท ราคาป้ายสูงสุด กจ.9999 ได้ 565,000 บาท

ข่าว บดินทร์ เบ็ญจสมัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น