ผบ.ฉก.นราฯ ลงเอง ลาดตระเวนเข้มเส้นทางลำน้ำบางนรา เขตตากใบ-โกลก ป้องปรามและจำกัดเสรี กลุ่มคิดต่าง

0
41

พล.ต. ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ ลงพื้นที่ตรวจลาดตระเวนทางน้ำ ตามลำน้ำ เขตอำเภอตากใบ – โกลก เพื่อสำรวจพื้นที่,ป้องปรามและจำกัดเสรี ผกร. ในพื้นที่ตอนในตามแนวลำน้ำ ซึ่งภาพรวมการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด

ทั้งนี้พลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้เน้นย้ำกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดและเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนป้องปราม บังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายตามแนวลำน้ำ ได้ เนื่องจากช่วงนี้ ทางมาเลเซีย เริ่มสกัดแรงง่านไทย ตรวจเข้มแรงงาน จึงทำให้กลุ่มเห็นต่างจากรัฐที่หลบซ่อน อยู่ตามแนวชายแดน ใช้โอกาสนี้ อาจหนีหลบข้ามมาฝั่งชายแดนมากบดานบริเวณฝั่งไทยอีก

ปทิตตา หนูสันทัด ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

 

แสดงความคิดเห็น