นราธิวาส – ผบ.ฉก.ส่งเสริม การดำนา ปลูกข้าว เพื่อพัฒนาทีดินเปรี้ยว

0
16

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม การดำนา ปลูกข้าว เพื่อพัฒนาทีดินเปรี้ยว ณ ม.3 บ้านตอหลัง ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ พ.ท.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้


พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ กล่าวคือที่ผ่านมารัฐบาลได้แก้ไขปัญหาในเรื่องดินเปรี้ยว ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำการเพาะปลูกได้ ทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จึงร่วมกับทุกภาคส่วน มาส่งเสริมการปลูกข้าว โดยใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมือง คือพันธุ์ซีบูกันตังและพันธุ์หอมกระดังงา ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียง สำหรับกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม การดำนาปลูกข้าว เพื่อพัฒนาที่ดินเปรี้ยว โดยสังคมพหุวัฒนธรรม เนื่องจากในพื้นที่ บ้านตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ มีสภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินเปรี้ยวมีลักษณะเป็นดินเหนียวถึงเหนียวจัด มักจะพบคราบสนิม เหล็กในดินและที่ผิวน้ำซึ่งมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินต่ำเมื่อดินแห้งจะแตกระแหงทำให้ไถพรวนยากซึ่งในปัจจุบันได้ใช้ประโยชน์ในการทำนา ปลูกข้าว โดยการปรับปรุงแก้ไขความเป็นกรดของดินโดยใช้หินปูนฝุ่นตามอัตราความต้องการของดินเพื่อปรับแก้ไขความเป็นกรดของดินก่อนการปลูกข้าว
ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกินราธิวาส 30 จึงได้จัดกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริม การดำนาปลูกข้าวเพื่อพัฒนาที่ดินเปรี้ยวโดยสังคมพหุวัฒนธรรมดังนั้น เพื่อเย็นกรส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในช่วงฤดูฝนได้ทั้งเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมจนมีรายได้และ เพื่อเป็นการสร้างความสมัคดี สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาส

แสดงความคิดเห็น