ปัตตานี – สู่วันที่ 2 คณะธรรมยาตราเพื่อสันติภาพโลก เดินเท้าจากใต้สุดขึ้นเหนือสุด ได้การต้อนรับอบอุ่น

0
332

คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก ขบวนเดินเท้าธรรมยาตรารวมพลัง 5 ศาสนา ประสานพลังแห่งสันติภาพ

วันที่ 18 พย. พระสุธรรมฐิตธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก โดยวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ 3 เริ่มเดินนำออกจาก อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ตามเส้นทาง 418 ยะลา-ปัตตานี ตั้งแต่เวลา 05.30 จนมาถึงเขตอำเภอเมือง ปัตตานี ระยะทาง 35 กิโลเมตร และเมื่อเวลา 11.30 น. พระสุธรรมฐิตธัมโม พร้อมคณะเดินมาถึงจุดตรวจตำบลตะลุโบะ ซึ่งเป็นประตูเข้าเมืองปัตตานี โดยมี พลตรีคมกฤช รัตนฉายา ผบ.ฉก.ปัตตานี คณะจิตอาสา และประชาชน จำนวน 100 คนมาคอยรอต้อนรับ ซึ่งระหว่างทางประชาชน 2 ข้างทาง ต่างโบกไม้โบกมือ ได้ให้ความสนใจทุกคนต่างเห็นด้วยกับกิจกรรมการเดินด้วยกันนําพาสันติครั้งนี้

เมื่อเดินมาถึงจุดนัดพบที่ มัสยิดกลาง จ.ปัตตานี นายรอย๊ะ หวันโซะ โต้ะอิหม่ามมัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการมัสยิด ให้การต้อนรับ จากนั้นได้ร่วมกระทำพิธีรับมอบธงสันติภาพ โดย พระสุธรรมฐิตธัมโม ได้มอบธงสันติภาพให้กับ นายรอย๊ะ หวันโซะ โต้ะอิหม่ามมัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี และ พลตรีคมกฤช รัตนฉายา ผบ.ฉก.ปัตตานี

จากนั้นได้มีการจัดเสวนา 3 ศาสนา คือ พุทธ ซิก และอิสลาม ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงเป้าหมายของการเดินในครั้งนี้ ว่ามีเป้าหมายร่วมกัน คือ การสร้างการรับรู้ ความรัก ความเข้าใจที่แสดงออกด้วยการเดินทางในระยะยาวกว่า 4 พันกิโลเมตร เพื่อนําพาสู่ความสันติและสันติภาพ

พระสุธรรม ฐิตธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก ได้กล่าวว่า รู้สึกยินดีมากๆ ที่พี่น้องชาวปัตตานีให้การต้อนรับกันเป็นอย่างดี ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสให้กำลังใจกัน เข้าใจถึงการทำกิจกรรมในครั้งนี้ มองเห็นความสำคัญในการแสดงออก และต่างเห็นด้วย เพราะอยากเห็นสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้ เราเป็นการสร้างสันติภาพร่วมกัน และที่นี่เราจะพักกันก่อนและจัดเสวนาธรรมเพื่อสันติสุข 4 ศาสนา หลังจากนั้นก็จะเดินทางไป จ.สงขลา และนครศรีธรรมราช มอบธงสันติภาพ และสานเสวนา รวมทั้ง จุดเทียนสันติสุขร่วมกัน สำหรับการเดินทางครั้งนี้ มีไข้ ไม่สบายบ้าง ก็รักษา
สุขภาพ ทานยา ซึ่งไม่เป็นปัญหา เพราะ
การเดินครั้งนี้เราใช้จิตเดิน คาดว่าจะถึงกรุงเทพในวันที่ 21 พย. นี้

พระสุธรรมฐิตธัมโม ยังกล่าวอีกว่า คณะธรรมยาตราแห่งสันติภาพ เป็นการสร้างพลังความร่วมมือกัน ระหว่าง 5 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ และศาสนาซิกส์ จัดโครงการ เดินด้วยกันนำพาสันติ สืบสาน ปณิธาน ของท่านพุทธทาสภิกขุ มุ่งให้ศาสนิกยึดหลักคำสอนของศาสนา ให้ร่วมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือกันระหว่างศาสนา และเจริญจิตใจให้ออกจากวัตถุนิยม นำไปสู่การสร้างสันติภาพและส่งสันติสุขให้ทุกคนบนแผ่นดินไทย

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น