ปัตตานี-ชาวโคกโพธิ์นับพัน รวมพลังแห่งความจงรักภักดี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

0
518
ปัตตานี-ชาวโคกโพธิ์นับพัน รวมพลังแห่งความจงรักภักดี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ปัตตานี-ชาวโคกโพธิ์นับพัน รวมพลังแห่งความจงรักภักดี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  ประชาชนชาวอำเภอโคกโพธิ์ นำโดย นายสมหมาย ศุกรวัติ ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวโคกโพธิ์ ผู้นำศาสนา ผู้นำสตรี ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และ มวลชนคนรักในหลวง รวมพลังแห่งความจงรักภักดี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมปกป้องสถาบัน และแสดงความรักความสามัคคี

โดยประชาชนชาวอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานีทุกหมู่เหล่านับพันคน  ร่วมกันใส่เสื้อเหลือง และโบกธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา          โดย ผู้แทนอิหม่ามโคกโพธิ์ กล่าวดุอารอ์ (ขอพร) ผู้นำสตรี และกลุ่มผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน กล่าวความรู้สึกที่มีต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากนั้น   ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวโคกโพธิ์ ได้ยื่นหนังสือ ประกาศเจตนารมณ์ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยให้กับ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอโคกโพธิ์ เพื่อส่งต่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ต่อไป

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน./ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น