ปัตตานี – “บิ้กเกรียง” จับมือสื่อชายแดนใต้ แจงนโยบาย เข้าใจเข้าถึง สร้างสรรค์ ย้ำเพื่อเกิดสันติสุข

0
368

บิ้กเกรียง มทภ.4 เผยงานพบปะเครือข่ายสื่อมวลชนจชต. สร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ สั่งระวังโควิดระบาดตลอดแนวชายแดน ย้ำเดินหน้าพูดคุยสันติสุข
วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว โฮเต็ล อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในการพบปะทักทายสื่อมวลชนในกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนส่วนราชการ ตลอดจน สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมพบปะเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมเพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับสื่อมวลชนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนเสนอแนะข้อคิดเห็นและประสานขอความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงในเชิงสร้างสรรค์ โดยการพบปะสื่อมวลชนและการสัมมนาในวันนี้ได้จัดขึ้นในหัวข้อ “บทบาทของสื่อมวลชน ในการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในโอกาสนี้ สื่อมวลชนได้รับชมวีดีทัศน์ผลการปฏิบัติงานและนโยบาย ของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อสร้างความรับรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ ในนโยบายเร่งด่วน ของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่มี 5 ด้านด้วยกัน คือ งานควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมาย งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง งานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง และงานการสร้างความเข้าใจ เพื่อให้สื่อมวลชนทุกภาคส่วนไดเเป็นสื่อกลางนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนได้ครอบคลุมทุกมิติต่อไป

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “เป็นโอกาสดีที่ได้มาพบปะกับพี่น้องสื่อมวลชนในพื้นที่ สื่อมวลชนทุกคนในที่นี้ถือเป็นเป้าหมายในการมีส่วนร่วม ในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สื่อทุกคนถือเป็นผู้ที่เข้าถึงรากหญ้า เข้าถึงความต้องการของพี่น้องประชาชน และสะท้อนสิ่งเหล่านั้นไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสะท้อนมุมมองของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเอง บทบาทสำคัญของสื่อคือต้องมองในหลายมิติ ด้วยความเข้าใจในบริบทและสถานการณ์ ปัญหาสำคัญขณะนี้ที่อยากเน้นย้ำคือเรื่องการเฝ้าระวังในแนวชายแดนการแพร่ระบาดโควิด ระลอก 2 ซึ่งยังคงมีผู้ติดเชื้อในมาเลเซียอยู่เพิ่มขึ้น ขณะนี้ได้เน้นย้ำทุกด่านชายแดนทั้งหมดตลอดระยะทาง945 ตารางกิโลเมตรให้มีความเข้มข้น ในการดูแลด่านเข้า ออก ทุกช่องทาง


อีกทั้งการพูดคุยสันติสุขในพื้นที่ เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ขณะนี้ได้ต่อสายพูดคุย ดำเนินการต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นการพูดคุยประสานกันทางออนไลน์ กับกลุ่มผู้เห็นต่าง ทั้ง BRN และกลุ่มคิดต่างกลุ่มอื่นๆ ย้ำว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก และมั่นใจว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น มีการถกปัญหานี้ และประสานกลุ่มคณะประสานงานในพื้นที่ สล.3 จะทำงานในพื้นที่ต่อไป


สิ่งที่เป็นจุดเด่นของสื่อมวลชนก็คือ การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง การมองเหตุการณ์ที่หลายมุมมอง แต่ทุกความแตกต่างนั้นอยากให้สื่อสะท้อน และนำเสนอข้อเท็จจริงให้กับสาธารณะชนได้รับทราบ ในมุมมองใหม่อย่างสร้างสรรค์และเป็นข้อเท็จจริง เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เห็นถึงความถูกต้อง ความรักความสามัคคี และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขท่ามกลางความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม

ภาพ ข่าว บดินทร์ เบญจสมัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น