สภาอุตสาหกรรมปัตตานี-อบรม “เกษตรเพื่ออุตสาหกรรม”

0
75
สภาอุตสาหกรรมปัตตานี-อบรม "เกษตรเพื่ออุตสาหกรรม"

สภาอุตสาหกรรมปัตตานี-อบรม “เกษตรเพื่ออุตสาหกรรม”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า14พ.ย.63 นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “เกษตรเพื่ออุตสาหกรรม”โดยมี นายจิรยุทธ งามขจรวิวัฒน์ กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน มี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ เอกชน เข้าร่วม และได้รับเกียรติจากคุณอาคม คงกระเรียนกรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ เอ็นฟรุกส์ มาถ่ายทอดความรู้ สาธิตวิธีการปลูก และเล่าประสบการณ์ ซึ่งท่านเป็นเจ้าของแปลงเกษตรกล้วยหอม และมี Contact farming ในการดำเนินธุรกิจเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม สามารถ ส่งเข้า 7/11 ได้ กว่า 80,000-100,000 ลูกต่อวัน ซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ที่ ห้องประชุมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

นายจิรยุทธ งมขจรวิวัฒน์ กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าหลักคิดของโครงการอบรม “เกษตรเพื่ออุตสาหกรรม” นี้ สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ผู้ประกอบการหลายรายประสบปัญหาอย่างมาก แต่เนื่องจากพื้นที่จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ความได้เปรียบเชิงพื้นที่จึงมีอยู่มากดังนั้นการคิดเรื่องเกษตรควรคิดแบบทำเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อให้มีปริมาณการปลูกเยอะ เป็นเกษตรแปลงใหญ่ที่สามารถป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหรือ ขายให้กับธุรกิจค้าส่ง ซึ่งสามารถรองรับผลผลิตจำนวนมาก ๆ

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ,ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น