ยะลา​ – 5 ศาสนา รวมพลังธรรมยาตรา “เดินด้วยกัน นําพาสันติ” ใต้สุดถึงเหนือสุด​ 4,000กม.ท่ามกลางสายฝน

0
356

ยะลา – รวมพลัง 5 ศาสนา รวมพลังธรรมยาตราแห่งสันติภาพ เดินจากด่านชายแดนอ.เบตง จ.ยะลา สิ้นสุดด่านชายแดนอ.เชียงของ จ.เชียงราย เริ่ม 13 พ.ย.นี้ กับอีกหนึ่งเส้นทางจากสุดชายแดนใต้เดินสู่ทิศเหนือของประเทศไทย รวมประมาณ 4 พันกว่ากิโลเมตรเพื่อสันติภาพท่ามกลางสายฝนที่ตกต่อเนื่อง
เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 13 พ.ย.63 ที่ ด่านพรมแดนอำเภอเบตง จ.ยะลา พลตรีธิวา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินด้วยกันนําพาสันติ เส้นทางระยะ 2 อ.เบตงจ. ยะลา – อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดการเดินด้วยกันนําพาสันติ เส้นทางระยะ 2 ท่ามกลางสายฝนตกที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง


พระสุธรรม ฐิตธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก ได้กล่าวว่า คณะธรรมยาตราแห่งสันติภาพเพื่อสันติสุขของแผ่นดิน สร้างพลังความร่วมมือกัน ระหว่าง 5 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู และ ซิกข์ จัดโครงการ เดินด้วยกันนำพาสันติ สืบสาน ปณิธาน ของท่านพุทธทาสภิกขุ มุ่งให้ศาสนิกยึดหลักคำสอนของศาสนา ให้ร่วมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือกันระหว่างศาสนา และเจริญจิตใจให้ออกจากวัตถุนิยม นำไปสู่การสร้างสันติภาพและส่งสันติสุขให้ทุกคนบนแผ่นดินไทย
พระสุธรรม กล่าวอีกว่า ได้วางแผนการเดินจากใต้สุดของประเทศไทย โดยเริ่มต้น ในวันที่ 13 พ.ย. 63 และจะเริ่มเดินจากสุดชายแดนใต้ ไปยังจุดหมาย ทิศเหนือสุดแดนประเทศ โดยเริ่มต้น ที่ ด่านชายแดน อ.เบตง จ.ยะลา ไปสิ้นสุด ที่ ด่านชายแดน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ถึงประมาณ วันที่ 10 ม.ค. 64 รวมระยะทางทั้ง 2 เส้นทาง ประมาณ 4,000 กว่ากิโลเมตร
อย่างไรก็ตาม ตลอดเส้นทางจะมีการเสวนาธรรม และเยี่ยมเยี่ยนศาสนิกชน จึงขอเชิญชวนศาสนิกชนมาร่วมเดินเพื่อสันติภาพในเส้นทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อกัน “ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา อาตมาได้เดินธุดงค์ สร้างสันติสุขให้หลายประเทศรอบโลก ทั้ง ลาว เวียดนาม สหรัฐอเมริกา พม่า อินเดีย ตุรกี ปากีสถาน เป็นเครื่องพิสูจน์ ได้ว่าศาสนิกที่มีความแตกต่างกันทั้งเชื้อชาติ และศาสนา ให้การต้อนรับการเดินเพื่อสันติภาพด้วยดี อีกทั้งเห็นด้วยที่จะทำให้โลกเรามีสันติภาพ” พระสุธรรม กล่าว


ซึ่งโครงการนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นส่งเสริมสันติสุขในประเทศ และเกิดสันติภาพ เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคำสอน ทำความดีตามแนวทางศาสนาของตนที่นับถือ มีศีลธรรม คุณธรรม และ จริยธรรม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือมิตรภาพความดีงาม เพื่อให้อยู่ร่วมกัน ด้วยความปรองดอง และความสามัคคี ต่อไป
ข่าว…เจษฎา สิริโยทัยทีมข่าว@ชายแดนใต้​  อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น