นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี เป็นประธานมอบประกาศนียบัติศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดปัตตานี ให้แก่พนักงานดับเพลิง

0
78

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีเป็นประธานมอบประกาศนียบัติศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดปัตตานีให้แก่พนักงานดับเพลิง พร้อมให้โอวาสและให้การสนับสนุนเสื้อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯของเทศบาลเมืองปัตตานี  สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวปัตตานี บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปัตตานี

แสดงความคิดเห็น