ปัตตานี – สภาอูลามาอฺฟาฏอนีย์เปิดงานสายสัมพันธ์มนุษยชาติ เมาลิดินบี ปี ฮศ.1442

0
316

เปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจําปี ฮศ.1442 เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญของท่านนบีมูฮำหมัด (ซล.)
วันนี้ 12 พย 63 ที่ สภาอูลามาอฺฟาฏอนีย์ดารุสสลามมูลนิธิ ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี


พลตรีธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 เพื่อเป็นการรำลึกและให้ความสำคัญเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีมูฮำหมัด (ซล.)
และสร้างความสามัคคีระหว่างผู้นำศาสนากับชุมชนและชุมชนกับชุมชน โดยมี นายอับดุลการีม นาคนาวา ประธานสภาอูลามาอฺฟาฏอนีย์ดารุสสลามมูลนิธิ พร้อมด้วย นายกสมาคมสถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้, ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายอับดุลการีม นาคนาวากล่าวว่า ในนามของตัวแทนของคณะกรรมการบริหารสภาอูลามาอ ฟาฏอนีย์ ดารุสลาม มูลนิธิ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสต้อนรับพล.ต ธิรา แดหวา รองแม่ทัพภาคที่4 และท่านทั้งหลายในพิธีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี 2563
และขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติในงานเฉลิมฉลองวันคล้าย วันประสูติของท่านศาสดานบีมูฮัมมัด (ชล.) ผู้เป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ เป็นผู้นำศาสนอิสลามคนสุดท้าย ของโลก ซึ่งมีประชากร หรือประชาชาติที่นับถือศาสนาอิสลามตามท่านซึ่งมีอยู่ในขณะนี้นั้น มากกว่าหนึ่งพันแปดร้อยล้านคน ตามการสำรวจเมื่อปี 62


นับเป็นโอกาสอันดี ที่ท่านและหน่วยงานราชการหลายๆฝ่าย ได้มีโอกาสมาเยือน สภาอูลามาอ ฟาฏอนีย์ ดารุสสลาม มูลนิธิของพวกเราแห่งนี้
ทำให้เราได้รู้จักกัน สานสัมพันธ์แนบแน่น ทั้งกับอุลามาอ ( ผู้รู้ศาสนา ) ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าในหลักการที่ว่า เข้าใจ – เข้าถึง – พัฒนา  สภาอูลามาอฟาฏอนีย์ดารุสสลาม มูลนิธิแห่งนี้ ตั้งอยู่บนที่ดินของเชดดาวูด
อัลฟาฏอนีย์ หมู่บ้าน ปาเระ ตำบล บาราโหม อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี เป็นเจตนารมภ์ร่วมกันเพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการอิสลาม มุ่งสืบสานต่อความรู้ของท่าน เชดดาวูด อัลฟาฏอนีย์ ผู้ซึ่งเป็นนักปราชญ์ผู้นำศาสนาอิสลามมีชื่อเสียงดังระดับโลก ชาวปัตตานี และของประเทศไทย และยังมุ่งที่จะเผยแพร่งาน ทางวิชาการศาสนาให้เป็นประโยชน์ แก่ชุมชนมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งมุสลิม ในประเทศไทย
บดินทร์ เบญจสมัย ปชส.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น