ปัตตานี เขต 3 ร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและต้อนรับ รอง ผอ.สพป. คนใหม่ บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

0
100

ปัตตานี เขต 3 ร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและต้อนรับ รอง ผอ.สพป. คนใหม่ บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

วันที่ 9 พฤศจิกายน นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถาศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 3/2563 และร่วมต้อนรับสิบเอก ดร.สมเกียรติ บุญสูงเนิน และนายสมปอง ชินตะวัน ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 โดยมีนายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สก.สค..ปัตตานี และคณะ มาร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับทั้งสองท่าน พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลังจากนั้น เป็นการมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนวัดสารวัน .ไม้แก่น .ปัตตานี โดยมีนายสุภชัย ไชยลาภ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก โรงเรียนวัดโบกขรณี .สายบุรี.ปัตตานี โดยมีนายภานุวัฒน์ สิ้นกั้ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งจะเตรียมเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับจังหวัดต่อไป

และการมอบป้ายชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาในสถานศึกษาในทุกกัดทุกโรง หลังจากนั้น เป็นการแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ มีผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 ราย และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 ราย ก่อนระเบียบวาระการประชุม และงานต้อนรับสิบเอก ดร.สมเกียรติ บุญสูงเนิน และนายสมปอง ชินตะวัน ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง.

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น