นราธิวาส- สืบสานประเพณีอาซูรอ สานสัมพันธ์ สามัคคีในชุมชน

0
80

นราธิวาส- สืบสานประเพณีอาซูรอ สานสัมพันธ์ สามัคคีในชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามฟุตบอลทุ่งบาโง(บ้านย่อยบ้านไทยสุข) หมู่ที่ 8 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กองร้อยทหารพรานที่ 4606 และกองร้อยทหารพรานที่ 4607 ร่วมกับ ผู้นำศาสนา, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลลาโละอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมโครงการศาสนสานสัมพันธ์ เข้าใจกันและกัน สู่การสร้างสังคมแห่งสันติสุขครั้งที่ 3 โดยภายในกิจกรรมมีการกวนอาซูรอจำนวน 9 กะทะ  ซึ่ง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ได้สนับสนุนไอศกรีม จำนวน 1 ถัง เพื่อให้เด็กๆ เยาวชน และประชาชนในหมู่บ้านได้รับประทานไอศกรีมด้วยความอร่อยและสนุกสนาน

ทั้งนี้ ประเพณีอาซูรอเป็นกิจกรรมเพื่อสืบสานสานประเพณี และเป็นการสัมพันธ์ความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนภายในชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์ความเข้าใจภายในชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ กับประชาชน

แสดงความคิดเห็น