ยะลา – เปิดสมัครนายกอบจ.ยะลาคึกคัก ขณะที่วันแรกมีผู้สมัครเพียงรายเดียว

0
173

วันนี้(2พย.63) ที่ห้องประชุมศรีญาลอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครนายกและสมาชิก อบจ.ยะลา ภายหลังจากที่ ครม.ได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และมาตรา 142 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

ซึ่งก็ได้มีผู้เดินทางมาสมัครลงเลือกตั้ง ในตำแหน่ง นายก อบจ. ยะลา จำนวน 1 คน คือ นายมุขตาร์ มะทา อดีตนายก อบจ.ยะลา โดยใช้ชื่อทีม “ทีมยะลาพัฒนา” ซึ่งก็มีผู้สมัครคนเดิมทั้งหมด และก็ยังมีผู้สมัครอิสระในแต่ละเขตเลือกตั้งอีกจำนวนหนึ่ง โดยผู้สมัครในแต่เขตเลือกตั้ง ก็มีกองเชียร์นำดอกไม้มาให้กำลังใจส่วนหนึ่ง ทำให้บรรยากาศในวันรับสมัครวันแรก มีความคึกคักแม้จะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ก็ตาม

นายวรเชษฐ พรมโอภาษ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าาว่า วันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครสมาชิก อบจ.และนายก อบจ. เริ่มเวลา 08.30 น. ผู้สมัครตำแหน่งนายก อบจ.จำนวน 1 ราย ส่วน สจ.สมัครมากกว่า 1 คน จำนวน 6 เขต จึงต้องมีการจับสลากหมายเลข และทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับการเลือกตั้ง อปท.ห่างเหินกันมานาน จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ นับเป็นนิมิตหมายที่ดี รวมทั้งสื่อมวลชนให้ความสนใจ จึงขอฝากให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจไปสมัคร วันสุดท้ายรับสมัครคือวันที่ 6 พ.ย. ส่วนประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ จะต้องไปตรวจสอบว่ามีปัญหาหรือไม่ รวมทั้งผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย จะต้องไปใช้สิทธิเลือกผู้สมัครที่ใดและอย่างไร

ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น