นราธิวาส – ชาวปาดีจัดกิจกรรมหว่านข้าว เริ่มต้นฤดูกาลใหม่ผลิตข้าวนาประจำถิ่น

0
184

ณ ทุ่งนาบ้านกูวา ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นราธิวาสเขต​ 2​ พรรคพลังประชารัฐเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหว่านข้าวเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตข้าวนา ปี 2563/64 โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมหว่านข้าวเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตข้าวนา ปี 2563/64 เพื่อร่วมกันหว่านพันธุ์ข้าวลงแปลงนา และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่เกษตรกรกลุ่มทำนาในอำเภอสุไหงปาดี เนื่องจากปัจจุบันอาชีพทำนาได้ค่อยๆเลือนหายไปจากพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี ด้วยเหตุผลหลายๆประการ การมาพบปะเป็นกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ทำนาในครั้งนี้

ทำให้มีการร่วมมือ ร่วมแรง สามัคคีกันทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนาให้มีความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องเกษตรกรในชุมชน มีผลผลิตข้าวไว้บริโภค ลดรายจ่าย สร้างรายได้แก่ครัวเรือน ทำให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีขึ้น สร้างความสงบสุข สันติแก่ชุมชนอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การหว่านข้าวลงแปลงนา การแข่งขันวิ่งพลัดรถไถนาและร่วมรับประทานอาหารกับเกษตรกรกลุ่มทำนาพร้อมกัน

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะทีมข่าว@ชายแดนใต้  จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น