ปัตตานี – มนัญญา ฯ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงตรวจราชการจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “ครบรอบ 33 ปี วันสถาปนา สหกรณ์อิสลาม”

0
68

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี และ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน “ครบรอบ 33 ปี วันสถาปนา สหกรณ์อิสลาม” ณ สำนักงานสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวให้การต้อนรับ


หลังจากนั้น ได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กว่าจะเป็นสหกรณ์ที่ปลอดดอกเบี้ย” โดย นายเด่น โต๊ะมีนา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี หลายสมัย และ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง สหกรณ์อิสลามปัตตานี โดยได้กล่าวตอนหนึ่งว่า รูปแบบสหกรณ์อิสลามคือที่มาใน การดำเนินการ ของ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน นั่น เอง


นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าว รู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 33 ปี วันสถาปนาสหกรณ์อิสลาม ในครั้งนี้ และ กล่าวว่า จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีอัตลักษณ์ของ ขนบธรรมเนียมพหุวัฒนธรรม ที่ลงตัวด้วยความงดงามของความรัก ความสามัคคดี ที่เอื้ออาทรต่อกัน ตลอดมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

การดำเนินการ ของ สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัดนั้น เป็นการดำเนินการที่ช่วยรักษาระดับของราคาสินค้าและบริการ ช่วยเหลือสมาชิก และสังคม การคงไว้ซึ่งเงิน “ซะกาต” เป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม ทำให้สังคมมีความเท่าเทียม ทั้งนี้การดำเนินการของ “สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด” เป็นแบบอย่างที่เน้นหลักชารีอะห์ มุ่งสู่สากลอย่างมั่นคง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ สมาชิก และ เป็น ที่พึ่งของสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น