ปัตตานี-นายกฯประมงพื้นบ้าน แจงกรณีถูกกล่าวหา การบริหารงานไม่เป็นธรรม ถึงงบประมาณของรัฐ สู่วิสาหกิจชุมชนพื้นที่ตันหยงเปาว์

0
157

ปัตตานีนายกฯประมงพื้นบ้าน แจงกรณีถูกกล่าวหา การบริหารงานไม่เป็นธรรม ถึงงบประมาณของรัฐ สู่วิสาหกิจชุมชนพื้นที่ตันหยงเปาว์

จากเหตการณ์ที่มีนายดอเลาะ อาแว ประธานกลุ่มชุมชนอนุรักษ์ปกป้องทะเลชายฝั่งบ้านตันหยงเป่าว์ ได้ออกมาร้องเรียนผ่านยังสื่อมวลชนในพื้นที่ ถึงกรณีงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐได้ลงพื้นที่ จำนวนหลายล้าน แต่ชาวบ้านบางกลุ่มที่อยู่ในชุมชนไม่เคยได้รับ นานกว่า 3 ปีมาแล้ว และไม่สามารถเข้าถึงโอกาส  จากงบประมาณ ที่ลงมาในพื้นที่ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวบ้านที่นี้ ต้องการพึ่งงบประมาณของรัฐ และเรื่องปลากุเลาตันหยงเป่าว์เป็นปลาปลอม โดยมีชาวบ้านกว่า 100 คน ยืนยันว่าคนตันหยงเป่าว์ไม่มีใครทำประมงปลากุเลา จึงได้ออกมาร้องเรียนผ่านไปยังสื่อมวลชนในพื้นที่ให้มาตรวจสอบ

จึงทำให้เมื่อวานนี้ 27 ตุลาคม 2563 นายมะสุกรี มะสะนิง นายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มตันหยงเปาว์ จังหวัดปัตตานีหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย ที่ได้ผลิตปลากุเลาเข็มในพื้นที่ตันหลงเปาว์ ได้ออกมาชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ว่า ใครที่ติดตามปัญหาประมงของปัตตานี จะรู้ว่าผลจากการทำประมงด้วยเครื่องมือทำลายล้างของเรือใหญ่อย่างอวนรุนในอดีต ทำให้อ่าวปัตตานีเสื่อมโทรมลง ชาวบ้านขาดแหล่งทำกิน จึงรวมตัวกันในนามสมาคมชาวประมงพื้นบ้าน ต่อสู้เรียกร้องอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ท้อแท้ถึงขนาดอพยพไปเป็นแรงงานที่มาเลเซีย จนในที่สุดภาครัฐได้ออกกฎหมายประกาศห้ามใช้ อาทิ ห้ามใช้เครื่องมืออวนรุน ประกอบกับเครื่องยนต์ในจังหวัดปัตตานี ห้ามใช้อุปกรณ์บางประเภทในเขตปะการังเทียม และห้ามใช้เครื่องมืออวนลาก ในเขต 3 ไมล์ทะเล หลังจากนั้นชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจฟื้นฟูจนอ่าวปัตตานีกลับคืนความสมบูรณ์ จึงนำมาสู่การแปรรูปอาหารทะเล    ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจประมงพื้นบ้านของโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นายมะสุกรี มะสะนิง นายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มตันหยงเปาว์ จังหวัดปัตตานีได้กล่าวอีกว่า      พี่น้องประมงเริ่มเป็นเครือข่ายมาตั้งแต่ปี 2536 จากนั้นได้ต่อยอดทำธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเดือนเมษายน 2560 ชื่อวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย แปลว่า คนชายทะเล มีเป้าหมายสูงสุด คือ เป็นต้นแบบในการผลิตอาหารทะเลแปรรูปที่เป็นสินค้าจากประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย เกิดจากการรวมตัวกันของชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี ที่ประสบปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำ สืบเนื่องจากตั้งแต่อดีตที่ผ่านชาวบ้านประมงพื้นบ้านได้ถูกรุกรานจากเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพในการทำลายสูง     จนส่งผลให้ทรัพยากรเกิดความเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านจึงได้มีการรวมตัวกันขึ้นเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรจนทำให้ทรัพยากรฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ถึงแม่ว่าชาวประมงพื้นบ้านจะสามารถจับสัตว์น้ำได้มากขึ้นในทางกลับกันชาวประมงพื้นบ้านไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะราคาสัตว์น้ำคุมด้วยพ่อค้าคนกลาง และเมื่อ 10 ปีที่แล้วปลากุเลามีราคากิโลกรัมละ 160 บาท ก่อนทำธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลเมื่อปี 2560 ในขณะต้นทุนการผลิตมีราคาที่สูงขึ้น จึงทำให้ทางวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย ได้ร่วมหารือกับ ศอ.บต. ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะ ศอ.บต. ถือเป็นหน่วยงานการพัฒนา

และมีนโยบายการช่วยเหลือกลุ่มคนที่ประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการเศรษฐกิจ มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนจึงทางวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย ได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวฯ สิ่งที่ปรากฏหลังจากมีการแปรรูปขึ้นมานั้น ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่า 40 เปอร์เซ็นจากการขายอาหารทะเลสด จากเดินปลากุเลา จะอยู่ในราคาที่ 160 บาท ทางกลุ่มรับซื้อ 230 บาทปลาอินทรีย์ เดิมอยู่ที่ราคา 120 – 130 ทางกลุ่มรับซื้ออยู่ในราคา 230 บาท และกุ้งเคยเดิมจะอยู่ในราคา 7 บาท แต่ทางกลุ่มรับซื้ออยู่ที่       13 – 15 บาท ซึ่งเป็นราคาเพิ่มเท่าตัว ที่ทางวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย กำหนดขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนได้รับราคาการจำหน่ายอาหารสดในราคาที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น และให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้ชาวบ้านบางกลุ่ม ได้รับข่าวสารที่ผิดพลาด ให้มีความเข้าใจผิดและได้กล่าวว่า ปลากุเลาของวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย เป็นปลากุเลาปลอม เพราะไม่ได้จับที่หมู่บ้านตันหยงเปาว์ ดังนั้นขอชี้แจงว่า ในฐานะที่เป็นองค์กรชาวบ้านที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ถ้าหมู่บ้านไหนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือข้างเคียง ทางวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย รับซื้อทั้งหมด และอยู่ภายใต้ราคาที่ทางวิสาหกิจฯ กำหนดขึ้นมาให้ชาวบ้านได้รับราคาที่เป็นธรรม แต่สำคัญที่สุดคือเป็นฝีมือของโอรังปันตัยตันหยงเปาว์ที่ได้ปราณีตถึงกระบวนการผลิตปลากุเลาเข็ม ให้มีรสชาติอร่อย และกว่าจะได้ผลผลิตนั้นต้องใช้ระยะเวลา 30 – 35 วัน ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย ตั้งใจผลิตขึ้นมาเพื่อปราศจากสารเคมีในทุกกระบวนการผลิต และนี่คือ ปลากุเลาเข็มของตันหยงเปาว์

ในส่วนของเรื่องการได้รับการดูแลจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนั้น นายมะสุกรี มะสะนิงนายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มตันหยงเปาว์ จังหวัดปัตตานี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ผ่านมานั้น รัฐบาล โดย ศอ.บต. ได้เข้ามาดูแลทุกกลุ่ม ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่วิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัยเท่านั้น  เพราะ ศอ.บต. มีเป้าหมายหลักคือ ต้องกำจัดความยากจนให้ได้ และให้ประชาชนได้รับความสงบสุข สิ่งนี้คือเป้าหมายหลักของ ศอ.บต. และในส่วนของภายใต้การทำโครงการนั้นจะต้องมีรายละเอียดถึงความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ซึ่งตรงนี้อาจไม่เข้าใจตรงกันได้ บางกลุ่มที่ได้จัดตั้งขึ้นมีเป้าหมายอย่างเดียวคือ ต้องการงบประมาณ ทั้ง ที่ผลงานยังไม่ได้ปรากฏขึ้น จึงทำให้หลาย กลุ่มไม่เข้าใจตรงกันซึ่งนำมาสู่การร้องเรียนขึ้นในวันนี้ ที่ผ่านมาทางวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัยมีความพยายามทำมาตลอดนั้น คือจะเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในแง่ของการดำเนินงาน ความร่วมมือ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย ได้หารือกับรัฐบาลมาตลอด และเน้นย้ำเสมอว่า จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และจะเดินไปพร้อม กัน ถ้าชาวบ้านมีปัญหาเรื่องอะไร สามารถมาขอคำปรึกษาหารือร่วมกันนั้นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของโครงการฯ ที่ทางวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย ทำขึ้นมาเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากของชาวบ้านดีขึ้น มีความสงบสุข ความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั้นจะต้องละลายหายไป ทุกคนจะอยู่พร้อมกันในครอบครัว สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเต็มที่ คือเป้าหมายของเราที่เรียกว่าวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย

 

แสดงความคิดเห็น