ชาวนราธิวาสร่วมละหมาดฮายัต ทำบุญรำลึกครบรอบ 16 ปี เหตุการณ์ตากใบ

0
56

วันนี้ 25 ตุลาคม เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนตาดีกาอิฮซัน บ้านจาเราะ หมู่ที่ 1 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลตรี ฐกร เนียมรินทร์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานงานในพิธีรำลึกและทำบุญละหมาดฮายัตอุทิศแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตากใบ โดยมี ชาวอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดย นางแยนะ สะแลแม ญาติผู้ได้รับผลกระทบ และประชาชนร่วมจัดงานรำลึกครบรอบ 16 ปี เหตุการณ์ตากใบ เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547


ภายในงานมีพิธีทำบุญจัดเลี้ยงอาหาร และร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัต เพื่ออุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ท่ามกลางบรรยากาศสายฝนที่เต็มไปด้วยกำลังใจที่ทุกฝ่ายส่งมอบให้กัน นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการพูดคุย กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ โดยทุกฝ่ายได้นำเหตุการณ์ความสูญเสียดังกล่าวมาเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหา และหันมาร่วมมือเดินหน้าเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดในพื้นที่


พลตรี ฐกร เนียมรินทร์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า อดีตที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนที่ทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน ต้องนำมาไตร่ตรอง ทบทวนและนำไปประยุกต์ปฏิบัติให้อยู่ภายใต้ศาสนา มีเหตุและผลบนพื้นฐานของความเป็นจริง ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องยึดมั่นเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนผู้บริสุทธิ์จะต้องไม่เดือดร้อน จากนี้ไปภายใต้การนำของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 การทำงานจะเน้นยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความสุข สร้างสันติสุข และต้องการให้น้องประชาชนทุกความเชื่อทุกศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความหลากหลาย และทุกการกระทำต่อไปนี้จะไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องเคารพกฎหมาย เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทำแต่สิ่งที่ดีงาม ร่วมกันเป็นศาสนิกที่ดี เป็นคนดีของชาติบ้านเมือง และร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


ศูนย์ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.

แสดงความคิดเห็น