ปัตตานี-อนุรักษ์ไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา หน่วยงานสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมถวายผ้าป่าวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ

0
87
ปัตตานี-อนุรักษ์ไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา หน่วยงานสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมถวายผ้าป่าวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ

ปัตตานี-อนุรักษ์ไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา หน่วยงานสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมถวายผ้าป่าวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ 

หน่วยงานสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรี จังหวัดปัตตานี ร่วมถวายผ้าป่า วัดที่ไม่มีเจ้าภาพประจำปี 2563 เพื่ออนุรักษ์ไว้ ซึ่งพระพุทธศาสนา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. หน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรม ประกอบด้วย ศาลจังหวัดปัตตานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี และประชาชนในพื้นที่ อำเภอสายบุรี  ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี นำโดยนายสินาด ตะนังสูงเนิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน และร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในพื้นที่พหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รณรงค์หาเจ้าภาพให้กับวัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ในการถวายผ้ากฐินและถวายผ้าป่าแก่วัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ ที่ไม่มีเจ้าภาพ ประจำปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี.

 

ภาพ/ข่าว/ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น