ชมรมคนรักกีฬานราธิวาส จัดแข่งขัน ฟุตบอลบุคลากรอาวุโส ชิงถ้วย รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

0
47

ที่ สนามฟุตบอลโรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสนายบุญพาศ บุญพาศรักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันฟุตบอลบุคลากรอาวุโส ครั้งที่1 ประจำปี2563 “MENARA SENIOR CUP 2020” โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการดำเนินการ กรรมการ และทีมฟุตบอลที่ร่วมการแข่งขัน รอต้อนรับ


ด้วยชมรมคนรักกีฬานราธิวาส ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มกันของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดนราธิวาส ที่มีใจรักกีฬา ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกลุ่ม”ชมรมคนรักกีฬานราธิวาส” เพื่อสานสัมพันธ์มิตรภาพ สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆและได้เสริมการออกกำลังการร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยที่ดีแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย


ในการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่23-30 ตค.63 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนนราธิวาส มีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 12ทีม ประกอบด้วย ทีมรวมฉลาม ทีมseven day ทีมอินทรีย์ทะเล ทีมบุคลากรเทศบาลนรา ทีม อบต.โคกเคียน ทีมตะลุบัน ทีมยี่งอ สตูล ทีม ป บดินทร์ ทีมรวมพลังเพื่อนำสายบุรี ทีมบาเจาะ mba. ทีมชมรมตันหยงมัส และทีมรือเสาะ ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ของ พณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)ส่วนบรรยากาศในวันเปิดพิธีนี้ได้มีการเตะฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมหัวหน้าส่วนราชการ พบกับ ทีม วีไอพี อาวุโส ซึ่งในช่วงการแข่งขันได้มีฝนตก ทำให้การฟาดแข้ง ในครั้งนี้ต้องแข่งกันท่ามกลางสายฝนอีกด้วย
ทั้งนี้การจัดการแข่งขันฯในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการส่งเสริม สนับสนุน จาก กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส สมาคมการกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ชมรมคนรักกีฬานราธิวาส และทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน นอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดีแล้ว ยังช่วยผ่อนคลายความเครียด ช่วยปรับปรุงในด้านความคิด รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสมัคคีต่อกัน กีฬาถือเป็นจุดแข็งของคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีความสนใจสอดคล้องกันนโยบายของจังหวัดที่ให้ความสำคัญด้านกีฬาที่ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย
ข่าว/กรียา เต้ะตานี ทีมช่าว@ชายแดนใต้ จ. นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น