ปัตตานี​- กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชุมชนบ้านท่ากำชำ

0
246

กองทัพอากาศ โดยกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชุมชนบ้านท่ากำชำ

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.63 เวลา 08.30 น. นาวาอากาศเอก พานิช โพธิ์นอก ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 พร้อมด้วย นายนิเลาะ นิเฮง ผู้อำนวยการโรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา นำนักเรียน ยุวกาชาด จำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 43 และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนอำเภอหนองจิก

นำโดยผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา บ้านท่ากำชำ หมู่ 1 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน บ้านท่ากำชำ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้มีความรู้ ในเรื่องของการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลของระบบนิเวศให้เป็นแหล่งเพราะพันธ์ของสัตว์ทะเล และทรัพยากรธรรมชาติกลับสู่ชุมชนอย่างยังยืนต่อไป

ทีมข่าว​@ชายแดนใต้​ ​จ.ปัตตานี​

แสดงความคิดเห็น