ปัตตานี-จัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จย่า

0
22
ปัตตานี-จัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จย่า

ปัตตานี-จัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จย่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 25 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วัดตานีนรสโมสร  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จากนั้น ในเวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ ร่วมวางพานพุ่มตามลำดับ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เพื่อแสดงความจงรักภักดี ร้อยใจน้อมถวายราชสดุดีแด่พระองค์ พร้อมได้ชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้จัดแสดงไวอย่างสมพระเกียรติ

ปวงชนชาวไทย ต่างรับรู้ถึงน้ำพระราชหฤทัย ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงเป็นพระบรมราชชนนี ของพระมหากษัตริย์ไทย ถึงสองพระองค์ ตลอดพระชนม์ชีพ ได้อุทิศพระองค์ทรงงานช่วยเหลือราษฎร โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย ทรงเห็นถึงปัญหาด้านการสาธารณสุข ในท้องถิ่นทุรกันดาร  พระราชทานพระราชานุเคราะห์ แก่มูลนิธิฯ และองค์กรการกุศลต่าง ๆ โดยตลอด ทรงก่อตั้งมูลนิธิขาเทียม มูลนิธิแพทย์อาสา ในสมเด็จพระบรมราชชนนี หรือที่เรียกว่า พอ.สว. ด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎร์ ให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา.

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน./ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

 

แสดงความคิดเห็น