ปัตตานี-21ตุลาวันทันตะแห่งชาติรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จย่า

0
55
ปัตตานี-21ตุลาวันทันตะแห่งชาติรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จย่า

ปัตตานี-21ตุลาวันทันตะแห่งชาติรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จย่า

สมเด็จย่า ผู้ห่วงใย ดำริให้ทันตบุคลากรกระจายเข้าสู่ถิ่นทุรกันดาร เพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม

ปัญหาโรคฟันผุ แม้ไม่ทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต แต่เมื่อนำเรื่องคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจมาจับ ถือว่ามีผลกระทบสูงมากๆ ปัญหาโรคฟันผุยังคงพบมากในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กสามจังหวัดชายแดนใต้ !!
แม้ทันตบุคลากร/ครูและหน่วยงานต่างๆจะร่วมมือกันอย่างเต็มที่จนปัญหาเบาบางลงระดับหนึ่งแล้วก็ตาม
**งานส่งเสริมป้องกัน ถือว่ามีความสำคัญจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง
นำโดยการแปรงฟัน ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน
การงด ละ เลิก เลี่ยงขนมกรุบกรอบ ขนมติดฟัน ลูกอม
การใช้ฟลูออไรด์ในรูปแบบต่างๆทั้งยาสีฟัน ฟลูออไรด์เจล ฟลูออไรด์วานิช
รวมถึงการหมั่นตรวจสุขภาพช่องปาก และรักษาแต่เนิ่นๆ
ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครอง ครูและผู้ดูแลใกล้ชิด ควรดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กไทยห่างไกลโรคฟันผุ มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

ปัญหาโรคฟัน เป็นปัญหาเรื้อรัง ที่ป้องกันได้
ดูแลบุตรหลาน คนรอบข้างและตัวท่าน
ถูฟันขยับสั้น เลี่ยงของหวาน ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และหมั่นตรวจฟัน รักษาฟันแต่เนิ่นๆ
แค่นี้ก็ถือว่า ยกการ์ดสูง ฟันผุไม่มาเยือนแล้วครับพี่น้อง

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น