พัทลุง-ความสุขของผู้สูงวัยสานกระจาด กระเชอ กระด้งจากต้นคลุ้มสร้างรายได้

0
68

พัทลุง-ความสุขของผู้สูงวัยสานกระจาด กระเชอ กระด้งจากต้นคลุ้มสร้างรายได้

ความสุขของผู้สูงวัยที่ยังใช้ภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษในการผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ตะกร้า กระเชอ กระด้ง  กระจาด  จากต้นคลุ้ม พืชในท้องถิ่นที่มีลักษณะคล้ายต้นข่า แต่ลำต้นจะเข็งและยาวกว่า โดยการตัดลำต้นก่อนที่จะมาปอกเอาเฉพาะเปลือก  แล้วเกลาเป็นแผ่นบางๆ ก่อนนำมาขึ้นลวดลาย สานขึ้นรูปในแบบของเครื่องใช้  นำขายสร้างรายได้เสริม

โดยเฉพาะผู้สูงอายุในพื้นที่ บ้านบางหล่อหมู่ที่ 3 .เกาะเต่า .ป่าพะยอม .พัทลุงหลายครอบครัวยังรักษาภูมิปัญญาเครื่องจักรสานจากต้นคลุ้มมาจากบรรพบุรุษ และยังเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงครอบครัว

นางหนูคลาด เย็นเงิน อายุ 60 ปี ชาวบ้านบางหล่อกล่าวว่า  จักรสานจากต้นคลุ้มนั้นเดิมที เห็นคุณปู่ทำสมัยเด็ก แล้วเศษที่เหลือตนเองก็ได้นำมาเล่นและหัดทำมาตั่งแต่เด็กและทำมาตลอด ช่วงไหนมีเวลาทำก็จะทำเมื่อว่างจากงานหลัก โดยการสานตะกร้ากระเชอ กระจาด กระด้ง  และไม้กวาด  ก่อนนำรวบรวมเมื่อได้จำนวน ไปให้กลับกลุ่มเพื่อนสมาชิก ที่อยู่กว่า10 แล้วจะมีแม่ค้า มารับชื้อส่งขายต่อ โดยเผลิตภัณฑ์ราคา เริ่มต้น 100 บาทจนถึงสูงสุด 2,000 บาท โดยเฉลี่ยแล้วมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพหลักเสริมเข้ามาเลี้ยงครอบครัวไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน

รายได้แม้ไม่สูงแต่ก็มีความสุขเมื่อยามว่างไม่ให้เวลาสูนเปล่าไป แถมวัตถุดิบที่ใช้ ก็เป็นวัสดุดิบข้างบ้านไม่ต้องชื้อ  ป้าหนูคลาย กล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0872932861

แสดงความคิดเห็น