ยะลา-จับล็อตใหญ่บุหรี่เถื่อน ปรับ 806 ล้าน !! ยึด 480,000 ซอง กว่า 15 ล้านบาท

0
546

ยะลาจับล็อตใหญ่บุหรี่เถื่อน ปรับ 806 ล้าน !! ยึด 480,000 ซอง กว่า 15 ล้านบาท

วันนี้ 17 .. ที่สำนักงานสรรพสามิตยะลา  .เมือง .ยะลา ว่าที่ ..ยงยุทธภูมิประเทศ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิตพร้อมด้วยนายเอกรินทร์ เกิดทอง หัวหน้าฝ่ายป้องกันปราบปราม 5 สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต พร้อมด้วย นายภาณุพงศ์ ศรีเกตุ สรรพสามิตพื้นที่ยะลา และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ยะลา ได้รับมอบหมายจากนายลวรรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต แถลงข่าวบุกทลายโกดังเก็บบุหรี่เถื่อนในพื้นที่เขต .เมือง .ยะลา  จำนวน 3 แห่ง โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย จากการตรวจค้นพบบุหรี่เถื่อนที่ยังไม่เสียภาษี ประมาณ480,000ซอง มูลค่าประมาณ15 ล้านบาท โดยคิดเป็นค่าปรับ ประมาณ806,000,000 บาท ค่าภาษีที่รัฐสูญเสียประมาณ 26,280,000 บาท

การปฏิบัติการปราบปรามและจับกุมบุหรี่เถื่อนในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตราการเชิงรุกของฮะิบดีกรมสรรพสามิต ที่ป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยเฉพาะกระบวนการค้าที่เป้นรายใหม่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกวาดล้างและจับกุมอย่างต่อเนื่อง สำหรับบุหรี่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่พบว่ามีการลักลอบนำเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติ บริเวณชายแดนไทย มาเลเซีย ในการดำเนินคดี ได้ส่งพนักงานสอบสวน เพื่อเข้าสู่การขของศาลต่อไป ส่วนของกลางจะเก็บที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา รอกระบวนการของศาล แล้วเผาทำลายต่อไป

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .ยะลา

แสดงความคิดเห็น