ยะลา – สพป เขต 3 มอบรถบริการนักเรียนโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

0
23

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  ที่โรงเรียนบ้านเยาะ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา นายเชาวลิต เพ็ชระุหวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มได้มอบให้นายรอสะ มาเล๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเยาะ ซึ่งเป็นโรงเรียนประชารัฐ พักนอน เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้บริการนักเรียนที่มีความยากลำบากในการเดินทางในพื้นที่ กรณีที่ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ตลอดจนเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ทางราชการในการอำนวยความสะดวกในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอีกด้วย


ประกอบกับพื้นที่โรงเรียนบ้านเยาะ ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต ซึ่งอยู่ในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย ทำให้การเดินทางมีระยะทางไกลจากเขตพื้นที่บริการของสำนักงานฯทำให้มีความจำเป็นต้องมีรถราชการประจำโรงเรียนที่จะช่วยเหลือนักเรียนและและผู้ปกครองในนักเรียนต่อไป
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย @ชายแดนใต้ อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น