ปัตตานี-นายกเหล่ากาชาดฯ มอบชุดธารน้ำใจกลุ่มแรงงานข้ามชาติ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

0
75
ปัตตานี-นายกเหล่ากาชาดฯ มอบชุดธารน้ำใจกลุ่มแรงงานข้ามชาติ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

ปัตตานี-นายกเหล่ากาชาดฯ มอบชุดธารน้ำใจกลุ่มแรงงานข้ามชาติ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางสุขะนิตย์ สุดพุ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด 19 พร้อมน้ำดื่ม ตาม“โครงการรวมใจต้านภัย COVID -19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ณ ชุมชนคานเรือจรูญ ม.8 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 60 ชุดและ แคมป์ก่อสร้าง ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีจำนวน 90 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงเวลาที่สถานการณ์โควิด 19  ยังไม่กลับคืนสู่ภาวะปกติ โดยมี นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุ่งสง) และคณะทำงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลปัตตานี (Stellamaris) ร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ “โครงการรวมใจต้านภัย COVID -19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของสภากาชาดไทย, สหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC), คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM), เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) และยูนิเซฟประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม ตลอดจนช่วยให้มาตรการควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น