“สุดปลื้ม”โคมไฟพระราชทานในหลวงร.10 ที่แรกที่เดียวของประเทศ ที่ มัสอิดนูรัลเอี้ยะห์ซานในโครงการพระราชดำริ

0
173

อีหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการและสัปบุรุษ มัสยิดนูรู้ลเอี๊ยะห์ซานในโครงการอันเนื่องพระราชดำริ คณะกรรมการจัดงานประจำปี พ.ศ. 2563  มีความยินดี ร่วมจัดงาน “รวมใจสู่บูรู้ลเอี๊ยะห์ชาน ครั้งที่ 25”


เพื่อน้อมรำลึกในพะมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่ ที่มีต่อมัสยิด นูรู้ลเอี๊ยะห์ชาน และร่วมเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ได้เวียนมาบรรจบครบรอบในปีนี้ และร่วมพิธีติดตั้งโคมไฟพระราชทาน

ในอาคารเฉลิมพระเกียรติและร่วมถวายพระพร และเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษา ค่าตอบแทนครูและดำเนินกิจการของมัสยิดวันเสาร์ที่ 10ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา
ณ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ชานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่เลขที่ 8 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ดร.ศิริพร อนุสภา ศิทย์เก่าอิสลามวิทยาลัยฯ.รุ่น 42 ในฐานะประธานจัดงานกล่าวว่า มีความภูมิใจมากที่ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานจัดงาน​ติดตั้งโคมไฟพระราชทานในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 ในครั้งนี้​ เนื่องจากโคมไฟพระราชทาน​ที่มัสยิดนูรุลเอี๊ยะซานในโครงการพระราชดำริ ได้รับเป็นเพียงมัสยิดเดียว​ในประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งประเทศ​ อีกทั้ง​ชาวสัปบุรุษของมัสยิดนุรุลเอี๊ยะซาน​ฯ มีความปลาบปลื้มใจต่อพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้​ โดยได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และมีผู้มาร่วมงานพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีมาเป็นประธานในพิธีติดตั้งโคมไฟพระราชทานดังกล่าวด้วย เป็นหน้าประวัติศาสตร์สำคัญให้กับชุมชนสังคมนี้ และจังหวัดเพชรบุรีด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น