ปัตตานี-กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจงการดูแลสิทธิและสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในพื้นที่

0
117

ปัตตานี-กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจงการดูแลสิทธิและสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในพื้นที่

วันที่ 12 ตค. ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก วัชรกร  อ้นเงิน รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงการดูแลสิทธิและสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ ที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในพื้นที่ โดยกล่าวว่า พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และ พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของ .. อรรถพล  พลายชนะ สังกัด กองพันทหารราบที่ 1กรมทหารราบที่ 15 (.15พัน.1) และ อส.ทพ.  อัตณรงค์  ไชยศรี สังกัด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเมื่อวันที่ 1และ9 ตุลาคม 2563ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตรวม 2ราย บาดเจ็บรวม 11 รายพร้อมกันนี้ได้กล่าวชื่นชมในความกล้าหาญของกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยให้เร่งรัดดูแลเรื่องสิทธิ และสวัสดิการในทุกด้านให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต และรักษาฟื้นฟูสภาพกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4ส่วนหน้า ขอชี้แจงในเรื่องสิทธิของกำลังพลที่เสียชีวิตจากทั้ง 2 เหตุการณ์ ดังนี้

1... อรรถพล  พลายชนะ สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนยานยนต์ขณะเดินทางเพื่อสับเปลี่ยนกำลัง เมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2563 ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางมาร่วมสวดพระอภิธรรมศพด้วยตนเอง และได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพไปเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563ในการนี้ กองทัพบกได้ปูนบำเหน็จเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 7 ขั้น และขอพระราชทานยศกรณีพิเศษ เป็นชั้นยศสิบเอก”(เดิม พลทหาร) นอกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือจากทางราชการให้กับครอบครัว รวมเป็นเงินประมาณ 2,046,538 บาท

พร้อมพิจารณาบรรจุทายาททดแทนหากครอบครัวมีความประสงค์ ในส่วนนี้ยังไม่รวมถึงการช่วยเหลือในด้านอื่นๆ หลังจากนี้

2.อส.ทพ. อัตณรงค์  ไชยศรี  ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดสุวรรณบรรพต อำเภอสุคิรินจังหวัดนราธิวาส และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 15 ตุลาคม 2563โดยทางครอบครัวจะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางราชการรวมประมาณ 2,636,499 บาท (คำนวณโดยประมาณ) รวมทั้งพิจารณาบรรจุทายาททดแทนหากครอบครัวมีความประสงค์

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าการช่วยเหลือจากทางราชการทั้งเป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงินจะมากน้อยเพียงใด ก็ไม่สามารถที่จะทดแทนความรู้สึกของคนในครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอย่างไม่มีวันกลับได้ ซึ่งถือว่าบุคคลทั้ง 2 ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติ สละชีวิตเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชน โดยทางกองทัพขอยืนยันว่าเราจะดูทั้ง ครอบครัวอย่างดีที่สุดเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

สุไลมาน ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น