นราธิวาส – ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป็นประธานพิธีทอดกฐิน พร้อมระดมทุนปัจจัยนำไปซ่อมแซมบูรณะอาคารเสนาสนสงฆ์ วัดปริมังคลาวาส

0
41

ณ.วัดปริมังคลาวาส อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเดินทางมาเป็นประธานทอดกระฐินสามัคคีเพื่อระดมทุนซ่อมแซมบูรณะอาคารเสนาสนสงฆ์ทีชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากด้วยถูกวาตภัยทีผ่านมา

ทำให้อาคารได้รับความเสียหายเป็นบางสวนโดยมีนายเศวต เพรชนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี นายธนาธิป พรหมชื่น ทีปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จนท.ตำรวจ ทหารและประชาชนชาวอำเภอสุไหงปาดีร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
สำหรับปัจจัยทีได้รับจากการร่วมทำบุญทอดกระฐินในครังนี้เป็นเงินจำนวนกว่า 250,000 บาทยังไม่เป็นทางการ

ภาพ/ ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมช่าว@ช่ยแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น