ทัพเรือ ปล่อยเต่าเก็บขยะชายหาด เพื่อคืนความสมบูรณ์ทางธรรมชาติแกท้องทะเลไทย

0
467

ทัพเรือภาคที่ 2 เปิดโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์”ปล่อยเต่า และเก็บขยะบริเวณชายหาดชลาทัศน์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคืนความสมบูรณ์และความสมดุลทางธรรมชาติให้แก่ท้องทะเลไทย

พลเรือตรี มนตรี รอดวิเศษ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งทหารบก ทหารเรือ ตำรวจ พนักงานเทศบาลนครสงขลา นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 500 คน ร่วมทำการปล่อยเต่า และเก็บขยะบริเวณชายหาดชลาทัศน์ แหลมสมิหลา ตลอดแนวชายหาด เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมคืนความสมบูรณ์และความสมดุลทางธรรมชาติให้แก่ท้องทะเลไทย ที่บริเวณลานดนตรีและวัฒนธรรม ชายหาดชลาทัศน์ แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา

สำหรับโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ที่จะอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดยทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลการทำร้ายสัตว์ทะเลด้วยน้ำมือมนุษย์โดยตั้งใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น ทางกองทัพเรือได้สนองพระดำริฯ โดยการจัดทำโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ขึ้นมา โดยร่วมกับกรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ

มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนคำปรึกษาจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อจัดทำโครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถตอบสนองพระดำริของพระองค์ท่านได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีความยั่งยืน สำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการจะใช้พื้นที่สัตหีบเป็นฐานศูนย์กลาง (Center Base) ในการดำเนินโครงการและเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ เข้าไปสู่พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น พื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง และทะเลอันดามันตอนล่าง จะสามารถพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์และความสมดุลทางธรรมชาติให้แก่ท้องทะเลไทย และสัตว์ทะเลหายากไม่ถูกทำลายประการสำคัญ

สำหรับการดำเนินงานตามโครงการฯ ในส่วนของกลุ่มงานอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง ในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง มีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระดำริในพื้นที่ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ 2 , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา , สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สงขลา) , ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง , สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา

ในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันนี้ (4 ม.ค. 61) จัดขึ้นพร้อมกัน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร , ทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี , ทัพเรือภาคที่ 2 อ.เมือง จ.สงขลา และทัพเรือภาคที่ 3 อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สงขลา