นราธิวาส-คกก.อิสลามร่วมกับมุสลีมะห์และองค์การอ็อกแฟมจัดเวทีอบรมอิหม่ามและถอดบทเรียนความรุนแรงต่อผู้หญิงจชต.

0
46
นราธิวาส-คกก.อิสลามร่วมกับมุสลีมะห์และองค์การอ็อกแฟมจัดเวทีอบรมอิหม่ามและถอดบทเรียนความรุนแรงต่อผู้หญิงจชต.

นราธิวาส-คกก.อิสลามร่วมกับมุสลีมะห์และองค์การอ็อกแฟมจัดเวทีอบรมอิหม่ามและถอดบทเรียนความรุนแรงต่อผู้หญิงจชต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการอิสลามนราฯ ร่วมกับมุสลีมะห์และองค์การอ็อกแฟมจัดเวทีอบรมอิหม่ามและถอดบทเรียนความรุนแรงต่อผู้หญิง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวคิด“เปลี่ยนความคิด ทำงานเชิงรุก ให้ความเป็นธรรม ไม่ยอมรับความรุนแรงในครอบครัว”ชี้ช่องทางแก้ไขความรุนแรงของครอบครัว

ที่ชมรมอีหม่าม อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ) นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน เปิดเวทีอบรมอิหม่ามและถอดบทเรียนความรุนแรงต่อผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนความคิด ทำงานเชิงรุก ให้ความเป็นธรรม ไม่ยอมรับความรุนแรงในครอบครัว”โดยมี ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคมเข้าร่วม

ทั้งนี้มีการถอดบทเรียนผ่านเวทีเสวนาเพื่อร่วมตีแผ่ความทุกข์ของหัวอกคนเป็นแม่ ที่ต้องแบกรับปัญหาของครอบครัวนำโดย นายอับดุลการีม การี ฝ่ายไกล่เกลี่ย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส พูดถึงสถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีในปัจจุบันจากมุมมองนักไกล่เกลี่ย นายอับดุลลอฮ ดาโอ๊ะ อดีตดาโต๊ะยุติธรรม จังหวัดนราธิวาส พูดถึงช่องว่างระหว่างการบังคับใช้กฎหมายไทยและอิสลามเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอาจารย์นัสรินทร์ แซสะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บัณฑิต คณะมนุษย์ศาสตร์ มอ.ปัตตานี พูดถึงการให้ความช่วยเหลือเคสความรุนแรงในครอบครัวในมุมมองของนักสังคมสงเคราะห์ โดยที่อิหม่ามจะส่งต่อเคสต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง เพื่อร่วมกันรณรงค์ยุติปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว โดยการถอดบทเรียน “ความรุนแรงต่อผู้หญิงในมุมมองและประสบการณ์ของอิหม่าม”

ด้านนายอับดุลการีม การี ฝ่ายไกล่เกลี่ย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดเวทีอบรมอิหม่ามและถอดบทเรียนความรุนแรงต่อผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันนี้ได้ประชุมคัดเลือกอีหม่าม 2 อำเภอ ประกอบด้วย อ.รือเสาะ และ อ.ศรีสาคร เพื่อให้ความรู้ในด้านความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ในแนวทางของอิสลามเป็นแบบไหน และในหลักกฎหมายเป็นแบบไหน เพราะอีหม่ามนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามที่อยู่ในพื้นที่และในหมู่บ้าน โดยเวลาที่เกิดเรื่องร้องเรียนขึ้นแล้ว จะสามารถช่วยเหลือวิธีใดบ้าง สามารถไกล่เกลี่ยด้วยวิธีไหน ซึ่งสถิติการอย่าร้างเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากปัญหายาเสพติดเป็นส่วนใหญ่ด้วย
////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น